Пребъдвай в Христос, давай изобилен плод! 2016

Post date: Oct 8, 2016 9:02:50 AM

Кратък филм за ежегодната младежка конференция на ЕПЦ "Филаделфия", В. Търново.Дата на конференцията - 22.10.2016г. Краен срок за регистрация - 17.10.2016г. на uthconference_VT@yahoo.com

Продукция на PAPASSOFF™ eMotion Pictures ©2016

Видеограф - Цветан Папазов

Музика - Цветан Папазов

Музиката към филма е авторска и всички права върху нея принадлежат на нейните автори! Заснето с Panasonic Lumix GH3

PAPASSOFF™ eMotion Pictures production ©2016

Videograher - Tsvetan Papazov

Music - Tsvetan Papazov

All rights reserved ©2016

Shot with Panasonic Lumix GH3