Кратки филми

Change page language / EN

Изберете HD от настройките на YouTube плеъра за пълно качество на филмите!

One Shot - GH2 Movie


  Кратък филм, който бе вдъхновен от моя шурей и много добър приятел Милан и неговото хоби. Заснет с Panasonic Lumix GH2. За този проект, освен заснемането, монтажа и обработката на видеото, композирах и записах музиката към него. 
  Продукция на PAPASSOFF™ eMotion Pictures. 
Всички права върху видеото и музиката в този филм принадлежат на автора. ©2013

Оператор - Цветан Папазов
Монтаж и грейдинг - Цветан Папазов
Музика - Цветан Папазов


СТАНИ, СВЕТИ!


Трейлър за младежката конференция на ЕПЦ "Филаделфия", Велико Търново през 2014 година.

Сценарий - Габриела Генчева, Цветан Папазов, Мариана Георгиева, Мария Папазова и Марта Папазова.

Този кратък филм е заснет с Panasonic GH3 и GH2 hacked . Музиката към него е авторска и правата върху нея принадлежат на нейните автори по силата на закона за авторското право.
    
Видеограф - Цветан Папазов. Композитор на музиката - Цветан Папазов. Всички права върху този материал - запазени. © 2014

Продукция на PAPASSOFF™ eMotion Pictures. © 2014
www.papassoff.com

Благодарим на всички, които взеха участие и съдействаха за реализирането на тази кратка продукция! Бъдете благословени!
    
Shot with Panasonic "Lumix GH3" and " hacked Lumix GH2 "    
Shot, edited and graded by Tsvetan Papazov,
Compozer/music - Tsvetan Papazov
All rights reserved.      © 2014        PAPASSOFF™ eMotion Pictures

P.S. Написването на музиката към филма беше поредното предизвикателство за мен, с което Бог ми помогна да се справя! Началните кадри са от красивите Родопи. Благодарим на Бога за тях!
 
 "Опитай и виж" - Lumix GH2


Реклама за младежката конференция във Велико Търново, 2012.
Заснета на 27.09.2012. Продукция на "PAPASSOFF eMotion Pictures". ©2012

Участват: виж финалния надпис. Специална благодарност към Габи :)

This video was made as an advertisement for the youth conference in Veliko Tarnovo, October 20th, 2012. It was shot on Sept. 27th, 2012.
"PAPASSOFF eMotion Pictures" production. Special thanks to Gabie :)

Music: Kevin MacLeod © 2011. 

Заснето и монтирано от Цветан Папазов
Shot and edited by Cvetan Papazov
Camera - Lumix GH2


Да се изправим срещу великаните - HD "GH2"


Този клип има за цел реклама на темата на общата младежка конференция във Велико Търново 2011г.
Видеото е заснето с Panasonic GH2. Музиката към него е авторска и правата върху нея принадлежат на нейните автори по силата на закона за авторското право.
Заснето и монтирано от Цветан Папазов. Композитор на музиката - Цветан Папазов. Всички права върху този материал - запазени. © 2011 

Shot with Panasonic "Lumix GH2" , 
Shot and Edited by Cvetan Papazov,
Compozer/music - Cvetan Papazov,
All rights reserved. © 2011 PAPASSOFF™ eMotion Pictures


Пребъдвай в Христос, давай изобилен плод! 2016


Кратък филм за ежегодната младежка конференция на ЕПЦ "Филаделфия", В. Търново.

Дата на конференцията - 22.10.2016г. Краен срок за регистрация - 17.10.2016г. на uthconference_VT@yahoo.com

Продукция на PAPASSOFF™ eMotion Pictures ©2016
Видеограф - Цветан Папазов
Музика - Цветан Папазов
Музиката към филма е авторска и всички права върху нея принадлежат на нейните автори! 

Заснето с Panasonic Lumix GH3

PAPASSOFF™ eMotion Pictures production ©2016
Videograher - Tsvetan Papazov
Music - Tsvetan Papazov
All rights reserved ©2016

Shot with Panasonic Lumix GH3

Верен до край


"Верен до край" е темата на тазгодишното издание на ежегодна младежка конференция, организирана от ЕПЦ "Филаделфия" - Велико Търново. 

Филмът е кратко изражение на нашата вярност към Бога (в това да посеем семето, да го обгрижваме и да предадем това на поколението след нас), от една страна и на Божията вярност към нас от друга страна (Той дава живот на семето, прави го да расте, както и промисля за нашия живот). 

Продукция на PAPASSOFF™ eMotion Pictures ©2015
Видеограф - Цветан Папазов
Сценарий - Цветан Папазов и Габриела Генчева
Музика - Цветан Папазов и Марта Папазова
Участват - Илия Маринов , Данаил Папазов, Тоня Иванова

Музиката към филма е авторска и всички права върху нея принадлежат на нейните автори! ©2015

Заснето с Panasonic Lumix GH3


Проглеждане 2013


Трейлър, представящ поредната младежка конференция на ЕПЦ "Филаделфия", Велико Търново.

Този кратък филм е създаден върху откъс от разказа на Мариана Георгиева "Проглеждане".

По идея на Мариана Георгиева
Сценарий - Мариана Георгиева, Габриела Генчева, Цветан Папазов, Мария Папазова и Марта Папазова.

Видеото е заснето с Panasonic GH3 и GH2 hacked . Музиката към него е авторска и правата върху нея принадлежат на нейните автори по силата на закона за авторското право.
    Заснето и монтирано от Цветан Папазов. Композитор на музиката - Цветан Папазов и Марта Папазова. Всички права върху този материал - запазени. © 2013

Продукция на PAPASSOFF™ eMotion Pictures. © 2013

Благодарим на всички, които взеха участие и съдействаха за реализирането на тази кратка продукция! Бъдете благословени!
    
Shot with Panasonic "Lumix GH3" and " hacked Lumix GH2 "    
    Shot and Edited by Tsvetan Papazov,
    Compozer/music - Tsvetan Papazov and Marta Papazova
    All rights reserved.      © 2013       PAPASSOFF™ eMotion PicturesDaniel`s Waffle - GH2 Movie


Заснето и монтирано от Цветан Папазов. "PAPASSOFF™ eMotion Pictures"
© 2012
Filmed and edited by Cvetan Papazov. "PAPASSOFF™ eMotion Pictures" 
© 2012

Music: Take Five - The Dave Brubeck Quartet (1959)

Camera - Lumix GH2 Hacked-42Mb\s
Lens - Olympus M. Zuiko Digital 45mm f/1.8

Comments